Plaskehold Holdet er primært til børn i førskole-alderen. Her arbejdes der med tilvænning til vand, og at børnene skal blive trygge og glade for at være i vandet. Der er også indledende øvelser til svømning, men det er primært sjov og leg, da det er igennem leg man udvikler vandglæde. De fleste bruger hjælpemidler som vinger og bælte. Det er ikke et ”forældre/barn hold”. Forældre kan være med de første gange, hvorefter vi henviser til cateriaet. Der er maximum 20 børn på holdet.
Primær aldersgruppe: 3-6 år

Plaskehold m/forældre

Holdet fungerer som ovenstående, blot med den forskel at hvert barn har en person over 16 år med i vandet, derfor kan der også være maximum 15 børn på holdet

Begynder Vi ser gerne, at børnene er nået op i skolealderen, når de starter på begynder børn. Holdene er oftest fyldt op, og det er derfor vigtigt at børnene er gamle nok til at kunne modtage en kollektiv besked. På holdet introduceres børnene til de forskellige svømmearter, crawl, rygcrawl og bryst og der er fokus på selve svømningen. En del af undervisningen forgår ved organiseret leg. Da der derved opstår en større glæde ved vandet. Hver undervisningsgang sluttes af med 5-10 minutters fri leg. Der stilles ingen krav til kunnen fra start og brug af hjælpemidler er okay. Dog arbejdes der i løbet af sæsonen hen mod at børnene skal kunne svømme uden bælte og vinger. Forældre må ikke opholde sig i svømmehallen under undervisningen.
Primær aldersgruppe: 6-9 år

Let Øvede Børn, der svømmer på let øvede skal være rimeligt svømmende på begynder børn, og helst svømme uden vinger. Svømmearterne crawl, rygcrawl og bryst videreudvikles, og børnene introduceres for butterfly. Der fokuseres lidt mere på teknik end på et begynderhold.  Der vil dog stadig være organiseret leg , som en del at undervisningen. Der stiles mod svømning uden hjælpemidler. Hver undervisningsgang sluttes af med 5-10 minutters fri leg.
Primær aldersgruppe: 9-12 år.

Øvede Børnenes svømning finpudses, så de er godt svømmende og der startes på vendinger og startspring. Det forventes, at alle svømmer uden hjælpemidler, og der vil være mulighed for at deltage i svømmestævner. Der kan stadig forekomme leg i undervisningen.  Hver undervisningsgang sluttes af med 5-10 minutters fri leg.
Aldersgruppe: 10 -? År

Teknik/ungdom Her arbejdes med finpudsning af alle svømmearter, nogle gange alternativ svømning og leg. Alle skal svømme uden hjælpemidler, og det forventes at svømmerne deltager i stævner i løbet af året.
Aldersgruppe: 12 - ? år

Motion, Voksne

Mulighed for at svømme, som man har lyst til. Ønsker man gode råd til svømningen er der trænere til at hjælpe. Der tilbydes vandgymnastik, dog ikke af uddannede trænere.
Aldersgruppe: Alle over 15 er velkomne 

Teknik, Voksne

Her arbejdes med finpudsning af i forvejen kendte teknikker samt træning i distancesvømning